Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Rerssourcestedet.dk håndterer dine personoplysninger.

Privatpolitikken vedrører de personoplysninger som du afgiver til mig, når du ankommer til sessioner og arrangementer fysisk i klinikken og når du modtager mit Nyhedsbrev.

Data ansvarlig
Navn: Natasha Lodberg
Cvr. Nr.: 34924643
Mail: kontakt@ressourcestedet.dk

Nye krav til behandling af personoplysninger

Fra d. 25. maj 2018 gælder nye regler for, hvordan virksomheder, organisationer og offentlige institutioner i EU skal behandle personoplysninger. Kort fortalt betyder det, at du fremover skal have mulighed for at få bedre overblik over de oplysninger, jeg har om dig.

 

Hvilke oplysninger registrerer jeg, og hvad bruger jeg dem til?

For at kunne tilbyde dig den ydelse, som du har valgt hos mig, registrerer jeg: dit navn, telefonnummer og e-mail, da jeg har brug for disse oplysninger, i forbindelse med information vedrørende den bookede session eller aktivitet.

Disse oplysninger gemmes i programmet terapeutbooking, som indeholder et krypteret system og de videregives ikke til 3. part. Fakturaer og lign. med dit navn og eventuel adresse på, vil blive opbevaret forsvarligt enten i dette krypteret system, eller i et aflåst sikkerhedsskab. Disse vil blive gemt i op til 5 år, da dette er et krav fra SKAT, jf. bogføringsloven.

Er du klient hos Natasha Lodberg v. Ressourcestedet opbevarer jeg måske også din journal, hvis det er relevant for dit forløb, og i journalen kan der være personfølsomme oplysninger. Journalen opbevares enten som fil i et online sikkert krypteret system eller fysisk i et aflåst brandsikkert skab. Journalen slettes/destrueres 1 år efter sagen er afsluttet. – herefter er journalen ikke længere tilgængelig.

Personfølsomme oplysninger opbevares pseudonymitet og transmitteres krypteret.
Fysisk materiale opbevares aflåst.

 

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder, når jeg behandler dine personoplysninger.

  • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
  • Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke, såfremt behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlinger foretaget inden tilbagekaldelsen af dit samtykke.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
  • Du kan til enhver tid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til at få dine personoplysninger slettet med det samme, da dette kan afhænge af omstændigheder og gældende lovgivning i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sådan anmoder du om effektuering af dine rettigheder:

Jeg beder dig sende din anmodning skriftligt til: kontakt@ressourcestedet.dk mærket ”Persondata”

I anmodningen beder jeg dig oplyse dit navn, e-mailadresse, og i hvilken forbindelse, at jeg har fået dine oplysninger. Du skal også angive så præcist som muligt, hvad din anmodning drejer sig om.

Bemærk jeg kan bede dig verificere din identitet, før jeg kan behandle din anmodning.

Er du utilfreds med den måde ressourcestedet.dk behandler dine oplysninger på, kan du klage til mig. Du kan også klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Du er meget velkommen til at kontakte mig hvis du har spørgsmål.