Jeg har haft et forløb ved Natasha grundet stress og vil gerne give Natasha de varmeste anbefalinger. Jeg kendte ikke til psykomotorisk behandling, men har gennem forløbet oplevet og mærket hvor meget krop og psyke hænger sammen. Jeg var inden forløbet af den overbevisning at jeg bare lige skulle have en gang massage, så ville spændingerne forsvinde, men Natasha trykkede på helt andre knapper. Det er svært at sætte ord på hvad det er Natasha kan helt præcist, fordi det næsten kan føles helt magisk. Natasha formåede at skabe et rum for mig, hvor jeg følte mig tryg til at kunne åbne mig samtidig med at hun virkelig mødte mig i mit behov fra gang til gang. Hun har gjort et kæmpe indtryk på mig fagligt, men særligt hendes unikke personlighed har bidraget til stor inspiration og en smittende ro i min tilværelse. Jeg føler jeg har været på en rejse, hvor Natasha løbende har bidraget med værdifulde input i form af øvelser og skabt et tillidsfuldt rum, som har skabt vigtige refleksioner. Det gør at jeg først og fremmest er på vej til at få det bedre, at jeg mærker mine grænser tydligere og at jeg er blevet opmærksom på mønstre, jeg ikke selv var klar over, hvilket giver mig et handlerum. Natasha har hjulpet mig til at åbne nye døre, som gør at jeg har fået større mod på at leve mere i nuet og prioritere tid til selvomsorg, hvilket forhåbentligt bidrager til en mere hensigtsmæssig balance mellem privat og karriere liv. Tak til dig Natasha…!